© Philippe Graton, 2019

Çiğdem y Mirol (TR / BE), “kitapperformans”ı hem edebi ve sanatsal bir konsept hem de bir dünya görüşü olarak geliştirmektedir. Bir yazar, ressam ve performans sanatçısi olarak, metinsel benliği beden ve ses öğelerine odaklanarak ele alıyor ve bu öğeleri fani benliğin sesi ve bedenine eklemleyerek görsel ve müziksel dinamiklerle ifade ediyor. Böylece, yaratım sürecine her çeşit okurun her zaman davetli olduğu "kitapperformans"lar yapıyor. 

Çiğdem’in akademi, çevirmenlik, eğitmenlik, gazetecilik, görsel sanatlar, psikoloji, tiyatro ve okurluk alanlarındaki deneyimi konseptin sadece temel değerleri ile arka planındaki “Tuhaf ve Saçma” felsefesinin değil aynı zamanda “şeffaflık” ilkesinin de oluşumuna katkıda bulunmuştur.

Yaptığı resimlerin eşlik ettiği performatif kitaplar yazıp onları performanslar ile okurlara ulaştırmanın yanı sıra Çiğdem “kitapperformans” konsepti dolayımında yaratıcı düşünme, yazarlık ve okurluk dersleri veriyor.