©Monika Deimling, 2015

“Kitapperformans” edebi ve sanatsal bir konsept olmanın yanı sıra bir dünya görüşüdür. Hem pratik hem de teorik dinamiklerden oluşur. 

Metinsel, edimsel, sessel ve görsel dinamikleri ona sanatsal ifade biçimleri katarak onu pratikleştirirken, “Tuhaf ve Saçma” (ilham kaynağı: Camus) felfesi üzerine edebi bir söylem ile konumlanıyor olması onun teorik bir bağlamda da dile gelmesini sağlar. Hayatta ve sanatta, otoriteye ve topluma ait rollerin, hem çoğulculuk ve çeşitlilik hem de şeffaflık ve sevgi ilkeleri göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerektiğini benimser. Kitapperformans Manifesto, 7 temel ilkesi ile, bu gerekliliğin altını çizer. Kitap, yazar, okur ve performans olmak üzere 4 yapı taşından oluşan “kitapperformans”, sadece kitap ve performans arasında dengeli bir şekilde gelişme ihtimali olan bir ilişkiyi değil aynı zamanda okur ve yazar arasındaki karşılıklı sevgi paylaşımı ihtimalini keşfetme amacı güder.

Birbirinin yerine geçen ya da birbirini temsil eden 3 hali vardır: Kitap-Performans, Yazar-Okur-Performans, Okur-Yazar-Performans.